Download de around.us-app
Voor een betere ervaring, gebruik onze mobiele applicatie.

Privacy

Laatst bijgewerkt: 17 januari 2024
Deze privacyverklaring beschrijft Ons beleid en procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

Woorden waarvan de eerste letter hoofdletter is, hebben betekenissen zoals gedefinieerd in de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud.

Definities

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring:
 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of delen daarvan.
 • Bedrijf (aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" in deze overeenkomst) verwijst naar DIGSTY, 10 rue de l'yvette 75016 PARIS, Frankrijk. Voor de doeleinden van de AVG is het Bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
 • Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat worden geplaatst door een website en onder andere details bevatten over uw browsegeschiedenis op die website.
 • Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens, voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), verwijst naar het Bedrijf als rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Service, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.
 • Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor de doeleinden van de AVG verwijst persoonsgegevens naar alle informatie over u, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of één of meer specifieke factoren die betrekking hebben op de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van een persoon.
 • Service verwijst naar de Website of de Mobiele App.
 • Dataverwerker verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens het Bedrijf. Dit omvat externe bedrijven of individuen die door het Bedrijf zijn ingehuurd om de Service te faciliteren, de Service namens het Bedrijf te verlenen, diensten gerelateerd aan de Service uit te voeren of het Bedrijf te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Service. Voor de doeleinden van de AVG worden dataverwerkers beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken.
 • Derde partij voor sociale media verwijst naar elke website of sociaal netwerk waarop een gebruiker zich kan aanmelden of een account kan aanmaken om de Service te gebruiken.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of afkomstig zijn van de infrastructuur van de Service zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Around.Us, toegankelijk via https://nl.aroundus.com.
 • U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het nu gaat om een individu, bedrijf of andere rechtspersoon namens wie deze persoon de Service gebruikt. Volgens de AVG kan U worden aangeduid als Gegevenssubject of Gebruiker, omdat U de persoon bent die de Service gebruikt.

Verzamelen en Gebruiken van Uw Persoonlijke Gegevens

Soorten Verzamelde Gegevens

Persoonlijke Gegevens

Bij het gebruik van onze diensten kunnen wij U vragen om bepaalde persoonlijke identificatiegegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met U op te nemen of U te identificeren. Persoonlijke identificatiegegevens kunnen onder meer omvatten:
 • Voornaam en achternaam
 • Land
 • Stad
 • URL's van sociale media
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Dienst.
Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetadres (bijv. IP-adres) van uw apparaat, het type browser, de versie van de browser, de pagina's van onze dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die U op deze pagina's doorbrengt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.
Wanneer U de dienst benadert via een mobiel apparaat, kunnen We bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type mobiel apparaat dat U gebruikt, uw unieke mobiele apparaat-ID, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.
We kunnen ook informatie verzamelen die door uw browser wordt verzonden telkens wanneer U onze dienst bezoekt of er toegang toe krijgt via een mobiel apparaat.
We vragen U om kennis te nemen van de voorwaarden van Ons Privacybeleid, zodat U begrijpt hoe wij uw informatie verzamelen en gebruiken. Persoonlijke informatie die wordt verzameld bij gebruikers van onze diensten kan worden overgedragen en opgeslagen in de Verenigde Staten of een ander land waar wij of onze agenten faciliteiten onderhouden. Door onze diensten te gebruiken, erkent U dat uw persoonlijke informatie buiten uw land kan worden overgedragen en opgeslagen en stemt U in met deze overdracht.

Informatie van Derde Partij Sociale Diensten

Het Bedrijf stelt U in staat om een account aan te maken en in te loggen om de Dienst te gebruiken via de volgende derde partij sociale diensten:
 • Google
 • Facebook
 • Twitter
Als U besluit U te registreren of Ons toegang te geven tot een derde partij sociale dienst, kunnen We persoonlijke gegevens verzamelen die al aan uw account van de derde partij sociale dienst zijn gekoppeld, zoals uw naam, e-mailadres, activiteiten of contactenlijst die aan dat account zijn gekoppeld.
U heeft ook de mogelijkheid om aanvullende informatie met het Bedrijf te delen via het account van de derde partij sociale dienst. Als U ervoor kiest om deze informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken bij registratie of anderszins, geeft U het Bedrijf toestemming om deze informatie te gebruiken, delen en op te slaan in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Trackingtechnologieën en Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan.
U kunt uw browser vragen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als U echter geen cookies accepteert, kunt U mogelijk bepaalde delen van onze dienst niet gebruiken.
Cookies kunnen 'blijvend' of 'sessie'-cookies zijn. Blijvende cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat staan wanneer U offline bent, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra U uw webbrowser sluit.
We gebruiken zowel blijvende als sessiecookies voor de hieronder beschreven doeleinden:
  • Noodzakelijke/Essentiële Cookies
  • Type: Sessiecookies
  • Beheerd door: Wij
  • Doel: Deze cookies zijn essentieel om U de beschikbare diensten op de website te kunnen bieden en om U in staat te stellen bepaalde functionaliteiten te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authentiseren en het frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door U aangevraagde diensten niet worden verstrekt, en We gebruiken deze cookies alleen om deze diensten aan U te leveren.
  • Cookiebeleid/Acceptatie van Kennisgevingen Cookies
  • Type: Blijvende cookies
  • Beheerd door: Wij
  • Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.
  • Functionaliteitscookies
  • Type: Blijvende cookies
  • Beheerd door: Wij
  • Doel: Deze cookies stellen Ons in staat de keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een persoonlijkere ervaring te bieden en te voorkomen dat U uw voorkeuren elke keer opnieuw moet invoeren wanneer U de website gebruikt.
Voor meer informatie over de cookies die We gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, raadpleegt U het gedeelte Cookies van Ons Privacybeleid.

Gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf kan Persoonlijke Gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Verstrekken en Onderhouden van onze Dienst, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Dienst.
 • Beheren van uw account: het beheren van uw registratie als gebruiker van de Dienst. De persoonlijke gegevens die U verstrekt, kunnen U toegang geven tot verschillende functies van de Dienst die beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, nakoming en uitvoering van het contract voor de aankoop van producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of enig ander contract met Ons via de Dienst.
 • Contact met U opnemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere equivalente vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie over functies, producten of diensten die zijn afgenomen, inclusief beveiligingsupdates indien nodig of redelijk voor implementatie.
 • U voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die We aanbieden en vergelijkbaar zijn met degene die U al hebt gekocht of aangevraagd, tenzij U ervoor hebt gekozen om deze informatie niet te ontvangen.
 • Beheer van uw verzoeken: Om te reageren op en uw verzoeken aan Ons te beheren.
We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:
 • Met serviceproviders: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders om het gebruik van onze dienst te monitoren en analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor zakelijke overdrachten: We kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in het kader, of tijdens onderhandelingen, van een fusie, verkoop van activa van het bedrijf, financiering of volledige of gedeeltelijke overname van onze activiteit door een andere onderneming.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie hebt in openbare gebieden met andere gebruikers, kunnen deze informatie worden bekeken door alle gebruikers en openbaar worden verspreid. Als U met andere gebruikers interactie hebt of zich registreert via een derde partij sociale dienst, kunnen uw contacten op de derde partij sociale dienst uw naam, profiel, foto's en activiteitsbeschrijving zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers activiteitsbeschrijvingen bekijken, met U communiceren en uw profiel bekijken.

Bewaring van Uw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf zal uw persoonlijke gegevens slechts bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken in de mate dat dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als We verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan toepasselijke wetten te voldoen), geschillen op te lossen en onze contracten en wettelijke beleidslijnen af te dwingen.
Het Bedrijf zal ook gebruikgegevens bewaren voor intern gebruik. Gebruikgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, tenzij deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of als We wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende langere perioden te bewaren.

Overdracht van Uw Persoonlijke Gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de bedrijfskantoren van het Bedrijf en op andere locaties waar de betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen en opgeslagen op computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie.
Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw akkoord met deze overdracht.
Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verwerkt en in overeenstemming met dit Privacybeleid, en geen overdracht van uw persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van Uw Persoonlijke Gegevens

Zakelijke Transacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen U op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander Privacybeleid.

Handhaving van de Wet

In sommige omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken als het daartoe wordt gedwongen door de wet of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of overheidsorgaan).

Andere Wettelijke Eisen

Het Bedrijf kan uw persoonlijke gegevens te goeder trouw bekendmaken als het van mening is dat dit noodzakelijk is om:
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendommen van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen
 • Mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Zichzelf te beschermen tegen enige wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van Uw Persoonlijke Gegevens

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van gegevensoverdracht via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel We streven naar het gebruik van financieel aanvaardbare middelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen We hun absolute veiligheid niet garanderen.

Bescherming van Persoonsgegevens volgens de AVG

Wettelijke Basis voor de Verwerking van Persoonsgegevens onder de AVG

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:
 • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke of aanvullende doeleinden.
 • Uitvoering van een Overeenkomst: Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor alle precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Wettelijke verplichtingen: De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen.
 • Belangrijke belangen: De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Publieke belangen: De verwerking van persoonsgegevens is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van de officiële bevoegdheid die aan het Bedrijf is verleend.
 • Gerechtvaardigde belangen: De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die door het Bedrijf worden nagestreefd.
In alle gevallen zal het Bedrijf U graag helpen bij het verduidelijken van de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking, met name als het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is of een vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Uw Rechten onder de AVG

Het Bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en ervoor te zorgen dat U uw rechten kunt uitoefenen.
U heeft het recht, onder deze privacyverklaring en de wet als U zich in de EU bevindt:
 • Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens. Het recht om toegang te krijgen, bij te werken of uw informatie die We over U hebben te verwijderen. Indien mogelijk kunt U rechtstreeks toegang krijgen, bijwerken of verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens in de accountinstellingen. Als U deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met Ons op voor hulp. Dit stelt U ook in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die We over U bewaren.
 • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens die We over U bewaren. U heeft het recht om onvolledige of onjuiste informatie die We over U hebben, te corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht geldt wanneer We een gerechtvaardigd belang als wettelijke basis gebruiken voor onze verwerking en er iets in uw specifieke situatie is dat U aanzet om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze basis. U heeft ook het recht om bezwaar te maken als We uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om Ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om door te gaan met de verwerking ervan. U kunt dit doen in de accountinstellingen door naar Geavanceerde instellingen te gaan en 'Mijn account permanent verwijderen' te selecteren, of door een e-mail te sturen naar help@aroundus.com met het e-mailadres dat U hebt gebruikt bij uw registratie en vraag om uw account te verwijderen.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens. Wij zullen U of een door U gekozen derde partij uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor U aanvankelijk uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan, of waarvoor We informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met U uit te voeren.
 • Intrekken van uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Als U uw toestemming intrekt, kan het zijn dat We U geen toegang kunnen geven tot bepaalde specifieke functies van de Dienst.

Uitoefenen van Uw AVG-Gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw rechten van toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar uitoefenen door contact met Ons op te nemen. Houd er rekening mee dat We U kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat We op deze verzoeken reageren. Als U een verzoek indient, zullen We Ons best doen om U zo snel mogelijk te antwoorden.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, neem dan contact op met de lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

Links naar Andere Websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U op een link van een derde partij klikt, wordt U naar de site van die derde partij geleid. We adviseren U sterk om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt te bekijken.
We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het Privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen Ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen U op de hoogte stellen van wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te publiceren.
We zullen U op de hoogte stellen via e-mail en/of een belangrijke melding op onze dienst voordat de wijziging van kracht wordt en We zullen de "Laatst bijgewerkt" datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.
Het is raadzaam om regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Neem Contact met Ons Op

Als U vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt U contact met Ons opnemen: help@aroundus.com